MOTYWAJKI, bajki motywacyjne na czas izolacji

W ramach działań wspierających system edukacji w czasie pandemii stworzyliśmy nową odsłonę Motywajek, czyli bajek motywacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Tym razem nasze działania nie będą opierać się na warsztatach bezpośrednio z dziećmi ze względu na zamknięcie placówek lub funkcjonowanie placówek w reżimie sanitarnym. Przygotowaliśmy jednak bardziej rozbudowany pakiet bajek w formie e-booka, audiobooka a także tworzymy grę, która będzie wspierała nauczycieli i rodziców w utrzymaniu motywacji do nauki i działania wśród swoich podopiecznych.

Wszystkie materiały będą darmowe dla odbiorców dzięki finansowaniu z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19.

Działania kierujemy przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców z warszawskiej Białołęki oraz całej Warszawy. W tym wieku, uczniowie odczuwają silne skutki zmian związanych z pandemią jednak nie posiadają jeszcze umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, które jednoznacznie wpływają na postawę zniechęcenia i pogłębiają poczucie izolacji. Jest to grupa wiekowa, która najwcześniej powróciła do placówek (w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych) i która uczęszcza do placówek w okresie wakacyjnym, w obowiązującym reżimie sanitarnym, co może wpływać na poczucie bezpieczeństwa i zmniejszać chęć do nauki i twórczej zabawy. Co najistotniejsze, według badań, proces rozwijania motywacji wewnętrznej kształtuje się poprzez czynniki środowiskowe (nie posiadamy predyspozycji do bycia zmotywowanym), a szczególnie intensywnym etapem kształtującym takie kompetencje jest okres przedszkolny, dlatego tak istotne jest wsparcie wychowawców, nauczycieli i rodziców, w pracy ze swoimi podopiecznymi w czasie pandemii. 

Ilustracja z bajki o kosmicznych włochaczu z Planety Barw

Opierając się na publikacji “Edukacja w czasie pandemii wirusa COVID-19” najważniejsze elementy edukacji w tym czasie to przede wszystkim zachowanie relacji oraz budowanie odporności psychicznej, która przejawia się w obszarze edukacyjnym jako umiejętność relatywnie szybkiej adaptacji do zmiennych warunków (tzw. rezyliencji). Budowanie relacji w okresie izolacji społecznej jest istotne w odniesieniu do relacji uczeń-rodzina, a także uczeń-wychowawca, szczególnie w realiach powrotu uczniów do placówek (zajęć opiekuńczo-wychowawczych). Istotne jest zatem, aby wyposażyć rodziny i nauczycieli w materiały opracowane przez specjalistów: psychologów, pedagogów, filozofów i trenerów, dzięki, którym mogą wspierać dzieci w tym trudnym czasie, zarówno w domu, on-line, jak i w przedszkolu.  Naszymi działaniami chcemy wesprzeć grupy docelowe projektu w realizacji już podjętych działań samorządowych (edukacja zdalna/opieka), poszerzając je o komponent związany z motywacją wewnętrzną i rozwijaniem pasji poznawczej. Te umiejętności, postawy i wiedza stanowią punkt wyjścia do dalszych działań edukacyjnych w przedszkolach w czasie pandemii

W ramach projektu chcemy wspierać nauczycieli i rodziców w utrzymaniu motywacji wewnętrznej u najmłodszych dzieci dlatego w ramach projektu planujemy również przeprowadzenie dwóch webinariów edukacyjno – wychowawczych a także przeprowadzimy konsultacje z psychologiem/trenerem motywacji dla nauczycieli i rodziców. O wszelkich szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *