MOTYWAJKI, bajki motywacyjne na czas izolacji

W ramach działań wspierających system edukacji w czasie pandemii stworzyliśmy nową odsłonę Motywajek, czyli bajek motywacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Tym razem nasze działania nie będą opierać się na warsztatach bezpośrednio z dziećmi ze względu na zamknięcie placówek lub funkcjonowanie placówek w reżimie sanitarnym. Przygotowaliśmy jednak bardziej rozbudowany pakiet bajek w formie e-booka, audiobooka a także tworzymy grę, która będzie wspierała nauczycieli i rodziców w utrzymaniu motywacji do nauki i działania wśród swoich podopiecznych.

Wszystkie materiały będą darmowe dla odbiorców dzięki finansowaniu z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19.

Działania kierujemy przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców z warszawskiej Białołęki oraz całej Warszawy. W tym wieku, uczniowie odczuwają silne skutki zmian związanych z pandemią jednak nie posiadają jeszcze umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, które jednoznacznie wpływają na postawę zniechęcenia i pogłębiają poczucie izolacji. Jest to grupa wiekowa, która najwcześniej powróciła do placówek (w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych) i która uczęszcza do placówek w okresie wakacyjnym, w obowiązującym reżimie sanitarnym, co może wpływać na poczucie bezpieczeństwa i zmniejszać chęć do nauki i twórczej zabawy. Co najistotniejsze, według badań, proces rozwijania motywacji wewnętrznej kształtuje się poprzez czynniki środowiskowe (nie posiadamy predyspozycji do bycia zmotywowanym), a szczególnie intensywnym etapem kształtującym takie kompetencje jest okres przedszkolny, dlatego tak istotne jest wsparcie wychowawców, nauczycieli i rodziców, w pracy ze swoimi podopiecznymi w czasie pandemii. 

Ilustracja z bajki o kosmicznych włochaczu z Planety Barw

Opierając się na publikacji “Edukacja w czasie pandemii wirusa COVID-19” najważniejsze elementy edukacji w tym czasie to przede wszystkim zachowanie relacji oraz budowanie odporności psychicznej, która przejawia się w obszarze edukacyjnym jako umiejętność relatywnie szybkiej adaptacji do zmiennych warunków (tzw. rezyliencji). Budowanie relacji w okresie izolacji społecznej jest istotne w odniesieniu do relacji uczeń-rodzina, a także uczeń-wychowawca, szczególnie w realiach powrotu uczniów do placówek (zajęć opiekuńczo-wychowawczych). Istotne jest zatem, aby wyposażyć rodziny i nauczycieli w materiały opracowane przez specjalistów: psychologów, pedagogów, filozofów i trenerów, dzięki, którym mogą wspierać dzieci w tym trudnym czasie, zarówno w domu, on-line, jak i w przedszkolu.  Naszymi działaniami chcemy wesprzeć grupy docelowe projektu w realizacji już podjętych działań samorządowych (edukacja zdalna/opieka), poszerzając je o komponent związany z motywacją wewnętrzną i rozwijaniem pasji poznawczej. Te umiejętności, postawy i wiedza stanowią punkt wyjścia do dalszych działań edukacyjnych w przedszkolach w czasie pandemii

W ramach projektu chcemy wspierać nauczycieli i rodziców w utrzymaniu motywacji wewnętrznej u najmłodszych dzieci dlatego w ramach projektu planujemy również przeprowadzenie dwóch webinariów edukacyjno – wychowawczych a także przeprowadzimy konsultacje z psychologiem/trenerem motywacji dla nauczycieli i rodziców. O wszelkich szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Trenerzy dla Planety, czyli jak dbać o Okręt!

“Ziemia jest Twoim okrętem, nie siedzibą” tak twierdził filozof, św. Augustyn z Hippony. Ta subtelna różnica wskazuje, że Ziemia jest czymś nam danym, czymś zmiennym, wymagającym troski, napraw, ale również czymś co daje nam ogromne możliwości wspólnego poznawiania nowego. Dlatego tak istotne dla nas jest to, aby zrobić co w naszej mocy, aby ten nasz Okręt wzmacniać – stąd pomysł na przyłączenie się do inicjatywy Trenerzy dla Planety. W naszych oczach to grupa ludzi, którzy zamiast powtarzać jak jest źle, zadali sobie pytanie “No dobra, to co my właściwie możemy zrobić dla Planety?”. Okazuje się, że tych pomysłów jest ogromna ilość.

Chcemy w naszym Stowarzyszeniu przyjrzeć się co sprzyja podejściu ekologicznemu – odpowiedzieć sobie na pytanie ile zużywamy rzeczy, które nie podlegają recyklingowi, jaki poczęstunek kupujemy etc. W ramach naszych projektów będziemy również poruszać temat zmian klimatu i promować ideę troski o Okręt.

Wykład z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego

10.12.2019 Marta Małecka – psycholog i Paweł Nowicki – asystent zdrowienia odwiedzili Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie. Podczas wykładu z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego opowiadali uczniom i nauczycielom o tym, czym jest kryzys psychiczny, jakie objawy mogą nas zaniepokoić, gdzie szukać wsparcia i jak samemu pomagać bliskim doświadczającym trudności ze zdrowiem psychicznym i z emocjami.

Ostatnie spotkanie Naukowych Dociekań w Szkole Podstawowej

16.12.2019 zakończyliśmy cykl warsztatów w projekcie Naukowe Dociekania, w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47 im. R. Schumana Fundacji Primus, realizowanego dzięki środkom M. St. Warszawy – Biuro Edukacji. Na ostatnim spotkaniu obecny był Sebastian Kwiatkowski, doktorant biotechnologii i biochemii specjalizującym się w badaniach metabolicznych i enzymologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Regulacji Metabolizmu. Na spotkaniu dyskutowaliśmy i doświadczaliśmy tego, co każdy naukowiec w swojej pracy: metoda badawcza, zadawanie pytań i weryfikacja. Szczególnie istotna była dyskusja dotycząca porażki, jako tego narzędzia, które sprawia, że naukowiec się rozwija a wraz z nim dokonuje się postęp w nauce.

Taki powstał nam obraz naukowca!

Trochę szalony, inteligentny, na maksa cierpliwy, mózg mu pracuje aż dymi z uszu, okulary ma bo dużo czyta, kartka i długopis na poważne notatki a i ogon sobie skonstruował, żeby mu szybko podawał eliksiry! Taki jest nasz naukowiec; trochę kobieta, trochę mężczyzna bo każdy może stosować metody naukowe!

Uczniowie i uczennice w projekcie rozpoczynali każde warsztaty od poznania bajki filozoficznej o tematyce związanej z danym warsztatem m.in Duch Wód o złudzeniach naszego umysłu na warsztatach dotyczących heurystyk myślenia, Czyja Wina o współodpowiedzialności za zmiany klimatyczne na planecie.

Następnie uczestnicy warsztatów, w zależności od tematu, doświadczali, eksperymentowali lub konstruowali. W trakcie cyklu warsztatów powstały m.in bazy kosmiczne, z uprawami hydroponicznymi czy odporne na różnego rodzaju pyły i jajoloty. Uczniowie i uczennice mogli zbadać własne sposoby myślenia i przekonać się jak tworzą się stereotypy, zobaczyć jak wygląda Ziemia “okiem” satelity Sentinel-2.