IMPROspekcja

Ideą projektu “IMPROspekcja” jest umożliwienie młodzieży samorozwoju i doskonalenia kompetencji społecznych poprzez innowacyjne metody pracy: metodę improwizacji, dramy, metodę projektu i inne metody aktywne. Projekt powstał we współpracy Stowarzyszenia Strefa Wzrostu z Fundacją Klancyk. Chcemy połączyć psychologiczne podejście do kompetencji społecznych z metodą improwizacji, która uczy dzieci otwartości, akceptacji własnych potencjałów w bezpiecznym środowisku pozbawionym ocen. Projekt “IMPROspekcja” ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych (zwłaszcza współpracy, komunikacji, asertywności), budowanie postawy otwartości i akceptacji oraz budowanie pewności siebie, a także rozwijanie aktywnej postawy i uczenie pracy metoda projektu uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i licealistów, a także wsparcie nauczycieli w pracy innowacyjnymi metodami (improwizacja, drama). Dodatkowo projekt wpływa na integrację społeczności lokalnej. Projekt odpowiada na bardzo ważne potrzeby rozwijania kompetencji społecznych u młodych dorosłych, gdyż obecnie kompetencje miękkie są coraz bardziej cenione przez pracodawców, umożliwiają także odnalezienie się młodym dorosłym w dynamicznym środowisku i zmiennych warunkach obecnego rynku pracy, ale także życia osobistego.

Improwizujemy!
W latach 2018 – 2019 projekt współfinansowany był ze środków M.St. Warszawa – Biuro Edukacji

Koordynatorką projektu jest:
Marta Małecka
marta.malecka@strefawzrostu.org 
tel: 502 453 403