Inne

Prowadzimy także inne działania edukacyjne, społeczne i profilaktyczne dopasowane do potrzeb naszych odbiorców, np. wykłady profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego.

Nieustannie rozwijamy się nie tylko jako członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Strefa Wzrostu, ale także jako cała organizacja. Wzięliśmy udział w projekcie: Jakościowy rozwój Stowarzyszenia w zakresie identyfikacji wizualnej w 2019 roku, a także w coachingu dla NGO organizowanym przez Stowarzyszenie BORIS.