Mocni w Emocjach

Główną ideą projektu “Mocni w Emocjach” jest rozwój umiejętności społecznych, przede wszystkim inteligencji emocjonalnej i umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i ze stresem u uczniów klas III i IV szkoły podstawowej. Projekt jest więc ukierunkowany na rozwijanie kluczowych dla tego okresu rozwojowego umiejętności życiowych, które stanowią czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi (nadużywaniem substancji psychoaktywnych czy przemocą) i sprzyjają zachowaniu zdrowia psychicznego. Działania w projekcie są działaniami profilaktycznymi, z zakresu profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanymi na zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju psychospołecznego uczestników.

Na warsztatach wykorzystujemy elementy metody dramowej (warsztaty realizowane w Szkole Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego)

Koordynatorką projektu jest:
Marta Małecka
marta.malecka@strefawzrostu.org 
tel: 502 453 403