Nasz Zespół

MARTA MAŁECKA – prezes Stowarzyszenia Strefa Wzrostu, trenerka, koordynatorka projektów.

Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, trener warsztatów psychoedukacyjnych. Absolwentka Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA oraz Szkoły Dramy Stosowanej Stowarzyszenia Stop-Klatka. Od 8 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszeniem Wspólne Podwórko, Fundacją Dzieci Niczyje, Klubem Alternatywnym Caritas, gdzie prowadziła warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia socjoterapeutyczne, a także koordynowała projekty edukacyjne i społeczne. Posiada doświadczenie w koordynacji projektów współfinansowanych z Biura Edukacji M. St. Warszawa, Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Jako trener warsztatów, przeprowadziła ponad 2300 godzin szkoleniowych m.in. z zakresu rozwijania kompetencji miękkich (asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania współpracy, wspierania motywacji i potencjału), doradztwa zawodowego i edukacyjnego, umiejętności efektywnej nauki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

MAJA GAWRYOŁEK-OSIŃSKA – wiceprezeska Stowarzyszenia Strefa Wzrostu, trenerka i koordynatorka projektów.

Ukończyła filozofię o specjalizacji filozofia nauki na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada ukończony kurs Trenera Warsztatów Umiejętności Psychoedukacyjnych. Nauczycielka akademicka Politechniki Warszawskiej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, prowadząca zajęcia w zakresie efektywnego uczenia się, technik pamięci, retoryki, podstaw logicznego myślenia, filozofii twórczości oraz dydaktyki pracy metodą dociekań filozoficznych dla dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie jako trenerka oraz koordynatorka w projektach edukacyjnych i społecznych współfinansowanych z Biura Edukacji M. St. Warszawa oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych, a także organizowała i prowadziła eventy twórczo-edukacyjne. Ukończyła kurs animatora zabaw dziecięcych, arteterapii z elementami dramy, bajkoterapii klinicznej, oraz ukończyła program Nowoczesny Pedagog na wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z Centrum Nauki Kopernik jako trenerka i specjalistka w programach edukacyjnych Pracowni Edukacji.

ANNA MIKUCKA – Wiceprezeska Stowarzyszenia Strefa Wzrostu, trenerka, koordynatorka projektów

Ukończyła Psychologię na SWPS oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Doświadczenie trenerskie zdobywała przy projektach antydyskryminacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do grup dzieci i młodzieży ale też wychowawców klas i rodziców. Współpracuje z Centrum Nauki Kopernik gdzie realizuje warsztaty w ramach projektu “Klub Młodego Odkrywcy” dla edukatorów w projekach ESERO (edukacja kosmiczna), Szkoła Bliżej Nauki, Naukobus, metoda badawcza, Astrofizyka, edukacja podczas wystaw – warsztaty dla nauczycieli i edukatorów w całej Polsce, warsztaty w ramach konfernecji Pokazać Przekazać (dydaktyka konstruktywistyczna).

Współpracują z nami:

Michał Buźniak – socjolog, magister pedagogiki o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą, animator. Absolwent Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych oraz na wydziale Nauk Pedagogicznych. Absolwent rocznych Warsztatów Umiejętności Trenerskich Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Aleksandra Stolarska – magister psychologii, pedagog i trener biznesu. Absolwentka studiów magisterskich z psychologii, studiów pierwszego stopnia z pedagogiki rewalidacyjnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła szkołę trenerów biznesu w ośrodku INTRA.

Karolina Jóźwik – magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów KRT I Stopnia.

Sebastian Kwiatkowski – Doktorant biotechnologii i biochemii specjalizującym się w badaniach metabolicznych i enzymologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Regulacji Metabolizmu. Posiada doświadczenie w ramach stażu w belgijskim Instytucie de Duve’a w Brukseli (Université Catholique de Louvain) oraz w dziale badawczo-rozwojowym jednej z wiodących polskich firm biotechnologiczno-farmaceutycznych.

Anna Jabłońska – magister psychologii o specjalności klinicznej i osobowości z uprawnieniami pedagogicznymi, posiada ukończony kurs socjoterapii.

Marta Ochnio – psycholog specjalizujący się we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży. Jej szczególnym zainteresowaniem
jest komunikacja. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla dzieci, warsztaty umiejętności wychowawczych,
szkolenia dla nauczycieli.