Naukowe Dociekania

Projekt Naukowe Dociekania to holistyczny program rozwijający krytyczne myślenie i pasję poznawczą skierowaną na działalność naukową. Jego odbiorcami są przede wszystkim uczniowie i uczennice klas IV – VIII, a także ich nauczyciele i rodzice. Projekt stanowi odpowiedź na ogromną potrzebę wsparcia dzieci w II etapie edukacyjnym w zakresie efektywnej nauki, opartej na interdyscyplinarnych metodach pracy. Potrzeby te wynikają m.in z nowego systemu oświaty, który powoduje zmiany zarówno w podstawie programowej, strukturze klas, ale także towarzyszy temu zmiana środowiskowa np. likwidacja obecnej szkoły, klasy czy większa rotacja nauczycieli. Zmiany te powodują brak jednolitej i niezmiennej ścieżki edukacyjnej a towarzyszy jej lęk, smutek, złość czy rozczarowanie. W projekcie opieramy się na dwóch metodach edukacyjnych; dociekaniach filozoficznych (Philosophy for Children) i eksperymentowaniu (Inquiry Based Science Education).

Baza kosmiczna zbudowana podczas zajęć dotyczących eksploatacji egzoplanet w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47 im. R. Schumana Fundacji Primus
W latach 2019-2020 projekt współfinansowany jest ze środków M.St. Warszawa – Biuro Edukacji

Koordynatorką projektu jest:
Maja Gawryołek-Osińska
maja.osinska@strefawzrostu.org 
tel: 577 737 690