Strefa Aktywnej Młodzieży

“Strefa Aktywnej Młodzieży” to projekt skierowany do młodzieży w wieku licealnym. Jego ideą i głównym celem jest rozwijanie przedsiębiorczości w podejmowaniu działań na rzecz społeczności szkolnej oraz motywacji wewnętrznej, poczucia sprawczości i podmiotowości w planowaniu własnej ścieżki edukacyjnej. Obecna edycja projektu zaplanowana została w oparciu o doświadczenia z poprzednich edycji, realizowanych w latach 2017-2018 oraz 2018-2019 w warszawskich liceach (m.in. Publicznym Liceum im. bł. ks. Archutowskiego i XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego), przy dofinansowaniu Biura Edukacji M. St. Warszawa. Doświadczenia z poprzednich edycji projektu pokazują, że zarówno uczestnicy, jak i dyrekcja szkół, są zadowoleni z prowadzonych działań oraz ich rezultatów. Dodatkowo, widzimy dużą potrzebę realizacji takiego projektu dla młodzieży, ponieważ rozwija on ważne kompetencje niezbędne na dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej, bez względu na konkretną ścieżkę edukacyjną, którą wybiorą uczniowie.

Uczniowie planują własne projekty metodą WBS (Work Breakdown Structure). XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie
W latach 2017-2020 projekt współfinansowany jest ze środków M.St. Warszawa – Biuro Edukacji

Koordynatorką projektu jest:
Marta Małecka
marta.malecka@strefawzrostu.org 
tel: 502 453 403